SĄD REJONOWY W SUWAŁKACH                                     
ul. Waryńskiego 45 
16-400 Suwałki

NIP : 8441285562
e-mail: sr@suwalki.sr.gov.pl

 

 

 
 
GODZINY OTWARCIA SĄDU:

Poniedziałek: 700 - 1800
Wtorek - Piątek:  700 - 1500
 
GODZINY PRACY KASY:
Poniedziałek - Piątek:  700 – 1415
 
BIURO PODAWCZE:
- przy ulicy Waryńskiego 45 obsługuje wydziały: I Cywilny, II i VII Karny, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Gospodarczy
 
- przy ul. Kościuszki 69  - III Rodzinny i Nieletnich
 
Godziny urzędowania Biur Podawczych:
Poniedziałek - Piątek:   730 - 1200 , 1215 - 1430
 

Ważna informacja w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2014 roku.
Kliknij <TUTAJ> aby uzyskać szczegóły.

 

Poniedziałek: 715 - 1200 , 1215 - 1745
Wtorek - Piątek:    715 - 1200 , 1215 -1445
 

Kontakt osobisty – pok. Nr 2
Kontakt telefoniczny BOI: (87) 5631265, (87) 5631266 
e-mail: boi@suwalki.sr.gov.pl


CZYTELNIA AKT i
Krajowy Rejestr Sądowy:

Kontakt osobisty pokój nr 1 - 2
Kontakt telefoniczny:
(87) 5631306 
czytelnia.akt@suwalki.sr.gov.pl

Krajowy Rejestr Sądowy:
Poniedziałek - Piątek: 715 - 1200 , 1215 -1445
 
 
PUNKT PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW
VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych
ul. Waryńskiego 45 (wejście od frontu budynku – pokój nr 10)
16-400 Suwałki
Poniedziałek: 715 - 1200 , 1215 - 1745
Wtorek - Piątek:    715 - 1200 , 1215 -1445
 
Kontakt osobisty – pokój nr 10
Kontakt telefoniczny:  (87) 5631284, (87) 5631321
e-mail: wkw@suwalki.sr.gov.pl

 

centrala tel. : (87) 5631330 
Sekretariat Prezesa nr tel. (87) 5631310,  
nr faxu: (87) 5631269 -sekretariat

Uprzejmie informujemy, iż z dniem  17 marca 2014 roku Prezes, Wiceprezes oraz Przewodniczący Wydziałów Sądu Rejonowego w Suwałkach

NIE BĘDĄ PRZYJMOWAĆ INTERESANTÓW

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia
23 listopada 2012 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa, Wiceprezesów i Przewodniczących Wydziałów mogą być wnoszone
WYŁĄCZNIE na piśmie lub
w formie ustnej do protokołu. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zapoznanie się
z
informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka – skargi/wnioski).

            Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Sądu Rejonowego przy ul. Waryńskiego 45, p. 10,
w Biurze Podawczym przy ul. Kościuszki 69,  w Sekretariacie Prezesa  oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki – skargi/wnioski.

.

Suwałki, dnia 17 marca 2014r.

 


OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI:
M
iasto Suwałki, gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Suwałki, Szypliszki i Wiżajny.
JEDNOSTKA NADRZĘDNA:   Sąd Okręgowy w Suwałkach
 

Dojazd z dworca PKP do lokalizacji przy ul. Waryńskiego 45 i Przytorowa 2 komunikacją miejską nr 8 do przystanku Sejneńska 83 (SĄD).
Odległość z dworca PKS do lokalizacji przy ul. Waryńskiego 45 i Przytorowa 2 wynosi około 700m.
Dojazd z dworca PKP do lokalizacji przy ul. Kościuszki 69 komunikacją miejską nr 11, 19, 21 do przystanku  Kościuszki 77 (Bar Polski)
Dojazd z dworca PKS do lokalizacji przy ul. Kościuszki 69 komunikacją miejską nr 3 do przystanku  Kościuszki 77 (Bar Polski)
 

Strona do wydruku

0
Informacje o dokumencie: Strona główna

Szukaj